Svenska Motorklubben
Centralstyrelsen

 


Vid SMK:s Centralförsamling 11/3 2017
tilldelades Björn Weissmann SMK:s nya utmärkelse för 50 års medlemskap i SMK klubb
Här finns resultaten från Novemberkåsan 2016


OBS!!
Reviderade stadgar 2017 för SMK:s Hjälpfond.
Stadgar


Vår postadress är:
Svenska Motorklubben Centralstyrelsen
Karlsgatan 28
703 41  Örebro

Vår Besöksadress är:
Idrottens Hus
Karlsgatan 28 (Väster Park)
Örebro

Vår telefon, mail & fax är:
Tel: 070-361 00 45
Fax: 019-10 20 70
Mail:
kansli@smkcs.se