Svenska Motorklubben
Centralstyrelsen

 

Centralstyrelsen

Hedersordförande: Rune Rönnels SMK Motala 0141-21 46 33
       
Ordförande: Martin Holm SMK Örebro 0582-502 31
070-315 28 60
       
Vice Ordförande: Jan Isgren SMK Malmö 070-749 55 34
       
Sekreterare/Kassör: Björn Andersson SMK Örebro 070-361 00 45
       
Ledamot: Jan Busk SMK Dala-Falun 070-367 88 10
Claes Göran Larzon SMK Trollhättan 0520-343 11
       
Suppleanter: Joacim Dahlberg SMK Örebro 019-33 13 73
Mikael Johansson SMK Trollhättan 0520-44 46 64
       
Revisorer: Cathrine Eriksson SMK Trollhättan 0520-44 17 06
Ove Dellbeck SMK Uppsala 018-35 52 26
       
Revisorssuppleant: Bernt Larsson SMK Örebro
       
Valberedning: Jan-Olov Korell Sammankallande 016-931 25
Mats Birgersson  
Sören Östlund