Svenska Motorklubben
Centralstyrelsen

 

Kontakt

Svenska Motorklubben Centralstyrelsen
Karlsgatan 28
703 41  Örebro

Tel: 070-361 00 45
Fax: 019-10 20 70
Mail: kansli@smkcs.se

Plusgiro: 505 67-7

Org. nummer: 81 60 00-0918